Strona główna / Bez kategorii / Bezpieczeństwo i charakterystyka bankowości internetowej oraz oferowanych usług

Bezpieczeństwo i charakterystyka bankowości internetowej oraz oferowanych usług

bankowosc Zacząwszy z lat 90 XX wieku, serwisy bankowości online podlegały intensywnemu rozwojowi pod kątem bezpieczeństwa umów również ich funkcjonalności. Umownie przejmuje się, że rozwój serwisów bankowości internetowej funkcjonował w czasach: informacyjny – prezentacja oferty usług, informacje o banku; pasywny – przeglądanie sald na rachunkach i stosunek z bankiem; transakcyjny – pracowanie w postępowanie zdalny standardowych operacji finansowych; strategiczny – interaktywne zarządzanie finansami osobistymi i oryginalnymi, w obecnym między innymi: szeroki dostęp do oferty produktów bankowych, ubezpieczeniowych, usług maklerskich i konsulting. Większość pracujących w Polsce systemów bankowości internetowej zostało uruchomionych lub zmodernizowanych w latach 2005 – 2009. Dostępne właśnie na polskim rynku systemy bankowości elektronicznej zaliczyć można prawie w 100 % do transakcyjnych i strategicznych. Cechy charakterystyczne bankowości elektronicznej to przede wszystkim: brak konieczności bezpośredniego kontaktu użytkownika z bankiem i płynąca stąd oszczędność czasu; wysoka funkcjonalność serwisów bankowych, w obecnym dostępność wszystkich standardowych usług świadczonych w zespołach banku; całodobowy dostęp do usług bankowych; odpowiedni poziom bezpieczeństwa umowie i zabiegów na rachunku, przy założeniu przestrzegania przez użytkownika podstawowych zasad bezpieczeństwa; możliwość jednoczesnej i intuicyjnej obsługi wielkiej wartości klientów w sezonie rzeczywistym; ograniczenie do minimum obiegu dokumentacji; brak ograniczeń terytorialnych – dojazd do rachunku internetowego można korzystać z dodatkowego miejsca na świecie; niższe koszty produkcji sprzedaży w porównaniu z obsługą mężczyzn w oddziałach banku oraz mniejsze koszty eksploatacji dla banku. W odróżnieniu od różnych form mienia spośród usług bankowych, bankowość elektroniczna wymaga z klientów zrealizowania w terenie podstawowej znajomości obsługi komputera, świadomości potencjalnego ryzyka powiązanego z korzystaniem z Internetu oraz przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w tym zakresie. Dostępne obecnie na targu systemy bankowości internetowej (zdalnej), ze względu na ich zadanie, podzielić można na: bankowość internetową – usługi dedykowane dla kobiet wewnętrznych i kwartału MSP, których charakterystyczną zaletą jest kontakt do usług bankowych z zastosowaniem standardowego oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej, przy wykorzystaniu zabezpieczonego kryptograficznie protokołu transmisyjnego (SSL) oraz idące na realizację sprawy w terminie rzeczywistym; home banking – usługa dedykowana dla osób wewnętrznych oraz delikatnych firm, wymagająca umieszczania na komputerze klienta dedykowanego oprogramowania, często czerpiąca z telefonicznego zintegrowania z serwisem banku bez konieczności dostępu do budów Internet. Ze powodu między innymi na niską funkcjonalność i koszty funkcjonowania oraz rosnącą dostępność Internetu, home banking traci popularność; corporate banking – rozwiązania przeznaczone szczególnie dla całych podmiotów ekonomicznych oraz firm, wyróżniające się rozbudowaną funkcjonalnością, pozwalające na integrację i automatyczną wymianę informacji z zespołem księgowym klienta oraz wielopoziomowy dostęp i rozbudowany system akceptowania transakcji. Pomocy te wymagają instalacji na komputerze klienta dedykowanego oprogramowania do komunikacji z serwisem bankowym. Ze względu na tradycyjny model działalności operacyjnej banku, kanał internetowy może funkcjonować jako uzupełnienie lub ekwiwalent standardowej formy świadczenia pomocy w pozycjach bankowych, czy jak dobry kanał dystrybucji usług. Możliwość osobistego kontaktu z bankiem, pomimo mienia z kanału internetowego, jest nadal istotnym kryterium wyboru oferty bankowej, podejmowanego przez klientów w naszym kraju.

O admin

Sprawdź także

Kilka faktów na motyw chelatacji

Chelatacja zdobywa w Polsce coraz popularniejsze skupisko zwolenników. Forma ta zwykle grana istnieje w działaniu …