Strona główna / Bez kategorii / Budowa włosa i inne – kompendium wiedzy

Budowa włosa i inne – kompendium wiedzy

włosy Kolor włosa powoduje brązowy barwnik ziarnisty oraz rozpuszczony barwnik czerwony. Tylko u blondynów warstwa korowa posiada barwnik. U rudych nie uzyskuje się barwnik brązowy. Siwienie włosów liczy na zaniku barwnikotwórczej czynności melanoblastów macierzy; włosy białe są wynikiem występowania pęcherzyków gazu między komórkami. Przedwczesne siwienie często sprowadzające się w grupach nie jest obok nich informacją ogólnego starzenia się, lecz zjawiskiem przejmującym się jako cecha dominująca. Niżej ujścia gruczołu łojowego do łącznotkankowej części jest włosa wiąże się mięsień gładki unerwiony przez organizm autonomiczny. Mięsień ten realizuje się w klasie podbrodawkowej skóry właściwej; jego ścięgno początkowe zawiera liczne włókna sprężyste. Zależnie od tego, czy włos ustawiony jest dużo stromo, czy bardziej skośnie, również mięsień przywłosowy biegnie prawie prostopadle lub mało równolegle do wielkości skóry. Tak jedno jak gruczoł łojowy leży on po tej właściwości włosa, jaka z powierzchnią skóry jest kąt rozwarty. Skurcz mięśnia ustawia włos bardziej prostopadle do powierzchni, przy czym przesuwają się pochewki włosa dodatkowo chyba powstać obraz tzw. gęsiej skórki. Skurcz mięśnia przywłosowego naciska zarówno na gruczoł łojowy i umożliwia wydawanie się łoju. Cykl włosowy. Włosy są martwymi, zrogowaciałymi efektami a z chwilą całkowitego wykształcenia nie podlegają wpływom fizjologicznym. Elementy też pamiętają i istotny nacisk na właściwości włosa w terminie poprzedzającym jego organizowanie się. Przez cykl włosowy rozumiemy okres od początku wzrostu włosa do jego pełnego wypadnięcia i zakończenia fazy spoczynkowej. W jakimkolwiek mieszku włosowym następują po sobie w stałej kolejności trzy fazy: rozwoju i ciężkiej czynności, inwolucji i spoczynkowa. W jakiejś z ostatnich pór mieszek włosowy zależy na końcu wyraźnym zmianom, że w obrazie mikroskopowym dzieli się ustalić tą fazę rozwojową włosa. Fazę wzrostu włosa wybiera się jako anagen, fazę inwolucji jako katagen, a spoczynkową jako telogen. Trójfazowa kolejność cyklu włosowego jest zwykła, a cykl włosowy powtarza się wielokrotnie w czasu życia. Długość poszczególnych pór jest inna dla włosów w różnych okolicach ciała. Tak np. w końcu owłosionej skórki osoby w części anagenu znajduje się stale około 90% wszystkich włosów. Odwrotnie ukazuje się cykl włosowy meszku, który cechuje wyraźna przewaga fazy katagenu i telogenu nad fazą anagenu. Faza katagenu polega na nieprawidłowości macierzy włosa, co zbiega się z oddzieleniem brodawki włosa. Jednocześnie ulega inwolucji pochewka naskórkowa włosa, która obraca się w epitelialny woreczek z tkwiącym w nim korzeniem włosa. Wczesnym objawem katagenu jest przerwa w prace mitotycznej komórek macierzy i nieprzynoszenie się melaniny, co stanowi równoznaczne z odbarwieniem się dolnej partii włosa. Łącznie z podciągnięciem ku górze wytworzonego woreczka naskórkowego z spędzającym w nim zwyrodniałym włosem, co oznaczane jest jako włos kolbowaty, wędruje również ku górze jego zewnętrzna torebka łącznotkankowa. Włos kolbowaty wypada łatwo samoistnie lub przy lekkim pociąganiu. Wytworzenie się włosa kolbowatego stanowi zakończenie fazy katagenu i przygotowanie się fazy spoczynku. Występuje on inaczej długo aż do czasu, gdy nieokreślony bliżej bodziec idący ze skóry spowoduje wykształcenie się nowej macierzy włosa i sprzężenie jej z przekonującą się brodawką. Pozwala to odrost nowego włosa, który zaczyna obracać się od indywidualnej macierzy ku górze i trwa dokładnie w stron naskórkowej mieszka włosowego. Chociaż rytmiczny cykl zmian morfologicznych w mieszku włosowym idzie w istocie jednakowo u wszystkich ssaków, to zawsze występują u nich wielkie różnice w kierunku okresu trwania danych faz cyklu włosowego. U wielu zwierząt wzrost włosów ma postaci wzrostu falistego, polegającego na jednoczesnym mieniu wszystkich włosów określonej okolicy ciała w kolejkę anagenu. Z obecnej stronie synchroniczny wzrost włosów porusza się w wymiarze fali na kolejne strony powłoki. U mężczyznę, a ponadto u niektórych zwierząt, wzrost każdego włosa jest sam i jest dumny od cyklu rozwojowego sąsiednich włosów. Obliczono, że u zatrudnionego w obszarze owłosionej skórki głowy faza wzrostu włosa (anagenu) istnieje kilka lat, faza katagenu 2–3 tygodnie, a telogenu kilka miesięcy. W toku starzenia się mieszki włosowe zaczynają wykazywać objawy regresji. Równolegle do zanikania rzeźby naskórkowo-skórnej, czego przejawem jest spłaszczanie się brodawek dodatkowo ich niższe skojarzenie z naskórkiem, podchodzi do robiącego zmniejszania się naskórkowej części mieszków włosowych. Włosy stoją się cieńsze, co jest następstwem zanikania cebulek włosowych. Gruczoły łojowe obserwują się różnie, w ciąg inwolucyjny nie są wciągnięte gruczoły potowe. W końcu skóry głowy liczba włókien sprężystych sprowadza się, a włókien klejorodnych poprawia się. Różne stany ustroju, jak jeszcze wpływy zewnętrzne są w kształcie przez zahamowanie czynności macierzy włosa zatrzymać fazę anagenu i zrobić wcześniejsze wypadnięcie włosów. Powstałe wówczas wyłysienie jest zazwyczaj charakter przejściowy, włosy odrastają ponownie po dłuższym czasie, pod warunkiem iż nie trafiło do zniszczenia brodawek, co doprowadza do bliznowacenia skóry. Przedłużone działanie różnych czynników szkodliwych może upośledzić wzrost włosów i stworzyć ich nieprawidłowe wykształcenie się. Stają się one to cienkie, łamliwe, częściowo odbarwione. Włosy takie charakteryzuje się jako dystroficzne.

Link sponsorizzato: caduta dei capelli

O admin

Sprawdź także

Kilka faktów na motyw chelatacji

Chelatacja zdobywa w Polsce coraz popularniejsze skupisko zwolenników. Forma ta zwykle grana istnieje w działaniu …