Strona główna / Bez kategorii / Cywilna odpowiedzialność członków rad nadzorczych

Cywilna odpowiedzialność członków rad nadzorczych

Odpowiedzialność cywilna członków rady nadzorczej w fabryce akcyjnej polega na dróg obciążenia go sankcją cywilnoprawną, przeważnie w struktur sankcji odszkodowawczej, z powodu zaistnienia stanu nagannie ocenianego poprzez przepisy prawa cywilnego (szkody), jaką możemy skojarzyć z postępowaniem lub zaniechaniem członka rady nadzorczej.


Odpowiedzialność cywilnoprawna członków rady nadzorczej spółki akcyjnej powstaje w wielkiej mierze z regulaminów Kodeksu spółek handlowych. Niemniej jednakże, istotne regulacje istotne w ostatnim obszarze ustalone są jeszcze w następnych ustawach. Należy również zwrócić koncentrację, że wobec członków rady nadzorczej spółki akcyjnej wolno wystąpić również z prawem odszkodowawczym, mającym zakotwiczenie prawne w ogólnych przepisach, określonych w Przepisie cywilnym. Naprawienia szkody na myślach wszystkich potrafią domagać się zarówno akcjonariusze spółki, jak czy firmy trzecie. Uzyskanie dobrej ochrony prawnej w niniejszym systemie potrzebuje wskazania podstawy prawnej i zaistnienia przesłanek odpowiedzialności po części członka rady nadzorczej.
Podstawowym przepisem, wprowadzającym odpowiedzialność cywilnoprawną członków rady nadzorczej, jest wzór art. 483 § 1 k.s.h., zgodnie z którym wszystek członek rady nadzorczej odpowiada wobec spółki za szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem innym z prawem lub prawami statutu spółki, chyba, że nie ponosi winy. Równocześnie Kodeks spółek handlowych reguluje standard należytego robienia obowiązków poprzez członka rady nadzorczej. Winien on zwiększać w prowadzeniu swoich celów nadzorczych staranności powstającej z profesjonalnego charakteru własnej role.

Odpowiedzialność cywilnoprawna członka rady nadzorczej, wprowadzona w art. 483 § jeden k.s.h. jest przyczyną wobec spółki. Nazywa to, iż spółka akcyjna jest podmiotem uprawnionym do domagania się ochrony prawnej z względu zrobienia jej straty przez członka rady nadzorczej. Za szkodę wyrządzoną działaniem bądź zaniechaniem sprzecznym z założeniem albo postanowieniami statutu spółki, członek rady nadzorczej nie odpowiada w rozumieniu cywilnoprawnym przed akcjonariuszami spółki, jako że nie łączy go spośród nimi stosunek prawny. Odrębna osobę prawna, przyznana spółce akcyjnej powoduje, że wtedy ona jest innym podmiotem, mogącym dochodzić uprawnień odszkodowawczych w tym kierunku.

O admin

Sprawdź także

Kilka faktów na motyw chelatacji

Chelatacja zdobywa w Polsce coraz popularniejsze skupisko zwolenników. Forma ta zwykle grana istnieje w działaniu …