Strona główna / budownictwo / Dokumenty bez których nie wybudujesz domu

Dokumenty bez których nie wybudujesz domu

Mapa geodezyjna. Z niej wolno się dowiedzieć, co dostaje się na porcji oraz w jej otoczeniu, jest też do budowania nowych obiektów. 

Bez mapy nie uzyskasz żadnej decyzji.

Reklama: Domy Bydgoszcz

Na karcie geodezyjnej wskazane są m.in. wszystkie zinwentaryzowane obiekty spotykające się na posesji a w jej najbliższym otoczeniu:

• budynki,

• sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami, 

• ogrodzenia.

Wskazane są tam też granice działek wraz z ich numerami ewidencyjnymi.

Zwyczajnie nie są wrysowane na kartę wszelkie samowolnie wybudowane domy i dodaje. 

Może i się zdarzyć, że na mapie ciągle widnieją budynki, które dawno rozebrano stąd i każda mapa, jaka planuje być do punktów projektowych, wymaga być zaktualizowana przez geodetę, który próbuje w obrębie, czyli nie jest tam jakichś przedmiotów nie naniesionych na kartę.

Mapa będzie zdatna do:

• uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

• otrzymania warunków technicznych przyłączenia budynku do budów,

• wykonania projektu przyłączy i uzgodnienia ich w Pakiecie Uzgadniania Dokumentacji,

• przygotowania planu zagospodarowania działki czy terenu, jaki jest integralną częścią projektu budowlanego.

Niezbędne będą trzy egzemplarze zaktualizowanej mapy i choćby jej trzy kserokopie

Niezaktualizowaną kopię – wyrys z mapy zasadniczej można zyskać w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwanym potocznie składnicą map bądź w sektorze geodezji urzędu powiatowego (kosztuje kilkadziesiąt złotych), ale przyczyni się ona właśnie do opinii o warunkach zabudowy. 

Mapę do punktów projektowych najlepiej zamówić u geodety.

Na kartę przenosi się około dwóch tygodni. 

Dopiero zaktualizowana przez geodetę mapa (potwierdzona odpowiednimi pieczęciami) może być do myślenia domu i doda.

O admin

Sprawdź także

Zagrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe zatem co raz szczególnie zrozumiały sposób ogrzewania domu. Jest ostatnie toż taki forma …