Strona główna / Bez kategorii / Filmy animowane a pojmowanie świata przez dzieci

Filmy animowane a pojmowanie świata przez dzieci

animowanyPod wpływem obrazu i telewizji powstaje niebezpieczeństwo stereotypów postaw, zachowań i odruchów. Należy to zadać szereg pytań, czy film nie podsuwa fałszywych literackich scenariuszy, jakie sprawy ukazane są ciekawie i twórczo, i które bezbarwnie i schematycznie? Czy obraz młodzieży opisanej w filmie odpowiada obrazowi danemu z szarej rzeczywistości a w którym stopniu? Czy film dostarcza wzorów osobowych?
Omówienie różnych typów odbiorców sztuki znajdujemy w tekstach psychologicznych. Autorka, budując się na pozycji niemieckiego psychologa, zainteresowała się typologią przeżyć filmowych. Dawał on dodatkowe typy przeżyć estetycznych: sensoryczny, motoryczny, wyobrażeniowy, intelektualny, emocjonalny. Odbiorca, którego zajmuje obraz ze powodu na jego charakterystyczne cechy (ruch, barwę, dźwięk), któremu wpływa przyjemność samo patrzenie na ekran, na spacer obrazów, słuchanie spokojnej muzyki filmowej – prezentuje typ sensoryczno-motoryczny. Typ wyobrażeniowy określa się identyfikacją widza z ekranową postacią.
Typ emocjonalny autorka liczy na dwie klasy:
i) typ obiektywny, u którego prowadzą uczucia intelektualne: zaciekawienie, oczekiwanie, zaskoczenie, rozbawienie, zdumienie, widz śledzi uważnie tok akcji, żywo odpowiada na ogół, co dzieje się na ekranie, przez wszystek okres śledzi obraz z napiętą uwagą.
b) typ subiektywny, kiedy widz przyciąga opinię na poznania bohaterów, używa ich smutek – współczuje im.
W ciągu żywiołowego odbioru filmu można określić zjawisko identyfikacji widza z bohaterem filmowym czy z formą opisaną na ekranie. Widz ten daje często rzeczywistość ekranową tak jedno jak obiektywną rzeczywistość daną z bycia. Doraźne bezpośrednie skutki oddziaływania obrazu na prowadzenie się dzieci oraz młodzieży są łatwo dostępne już obserwacji potocznej. Nietrudno zauważyć, często w grach dzieci, odtwarzanie mniej lub bardziej skomplikowanych zachowań i jakości pokazanych w serialach telewizyjnych czy popularnych filmach dla niemowląt.
Film można traktować jako element sprzyjający powstawaniu wewnętrznych wzorców zachowań. Stanowią one reprezentacją ogólnych programów czynności, zawierającą wiedzę o trybach i produktach działań robionych w układu z konkretną rzeczą, stanowią motywację życia i inną ocenę cen tych przedsięwzięć dla podmiotu. Uznaje się, że stoją dwie podstawowe drogi powstawania takich form:
1. składanie się wzorców wewnętrznych w układzie z podnoszonym przez podmiot działaniem,
2. przejmowanie gotowych projektów z ograniczenia w procesie społecznego rozwijania się,
Dla wyjaśnienia mechanizmu powstawania wzorców wewnętrznych na odległości identyfikacji potrzebne jest zawarcie procesów poznawczych i psychicznych, jakie powstają w ciągu recepcji filmu. Spośród procesów poznawczych, najwcześniejszym jest proces spostrzegania. Wykonywa on do rozpoznawania różnorodnych elementów obrazu filmowego, co stanowi powodem uformowania się obiektu identyfikacji. Chcąc badać proces identyfikacji, należy uwzględniać, jak widz odczytuje określone atmosferze w trakcie recepcji filmu.

O admin

Sprawdź także

Kilka faktów na motyw chelatacji

Chelatacja zdobywa w Polsce coraz popularniejsze skupisko zwolenników. Forma ta zwykle grana istnieje w działaniu …