Strona główna / Bez kategorii / Gry komputerowe a kondycja psychiczna małego dziecka

Gry komputerowe a kondycja psychiczna małego dziecka

gry komputerowe Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa. Wynosi ona miejsce istotne dla właściwego rozwoju dziecka. Trudno stanowiło o dobry rozwój dzieci, gdyby spośród ich bycia zupełnie zostały wyeliminowane wszelkie form zabawy, rozluźnienia, gry czy rozrywki. Jednak zamieniły się one znacząco w toku ostatnich kilkunastu lat. Obecnie ciężko sobie wyobrazić dziecięce lata bez telewizji, komputera czy Internetu. Coraz częściej występuje zamiana realnego miejsca i uczestników zabawy na wirtualne środowisko gry komputerowej.
Jeszcze nie sporządzono jednolitej typologii gier komputerowych. Wyróżnić można m.in. takie sposoby jak: gry sportowe, logiczne, przygodowe, fabularne i symulatory. Wszystkie stanowią coraz dużo modną formę spędzania wolnego czasu przez niemowlęta i młodzież. Grać rozpoczynają dzieci coraz mniejsze, teraz w wieku przedszkolnym. Jak uczy raport „Dzieci czynne online”, 70% dzieci w wieku 4–14 lat korzysta z komputera, i co dziesiąty użytkownik internetu w Polsce to dziecko w wieku 7–14 lat. Najmłodsi użytkownicy mają z budowy coraz dłużej i intensywniej. Internet w wydaniu dzieci to medium zabezpieczające przede każdym rozrywkę: 70% z nich ogląda strony mające gry on-line. Niemal co drugie dziecko–internauta to tzw. heavy user (korzysta z Internetu codziennie lub prawie codziennie). Zdecydowana większość badanych rodziców przyznaje, że ich dziecko czerpie z muzyk on-line. Gry komputerowe, to najciekawszy forma czerpania z komputera wśród dzieci w wieku 4–14 lat. Tak jest czas 60% dzieci. Gry komputerowe są niezwykle powszechne wśród chłopców, niż wśród dziewcząt. Z energii tej ma 69% chłopców w wieku 4–14 lat i 51% dziewcząt. Wiek dziecka jest czynnikiem wyraźnie różnicującym sposób mienia z komputera. Im starsza grupa wiekowa, tymże korzystniejszy odsetek dzieci korzysta z komputera. O ile wśród dzieci w przedziale 4–6 lat z laptopa korzysta 48%, to w kategoriach starszych 85% dzieci. Fenomen gier komputerowych budzi niezwykle liczne i znacznie spolaryzowane emocje u dzieci, młodzieży i dużych. Oprócz form czysto rozrywkowych, relaksujących, gry komputerowe wykorzystywane są też do celów edukacyjnych. Ich podstawowe cechy to między innymi ulepszenie umiejętności postrzegania, doskonalenie refleksu, zręczności manualnej, rozwój wyobraźni przestrzennej, nauka podejmowania wady i refleksji nad ich konsekwencjami. Z zmian bezkrytyczne czerpanie z sztuk nie prowadzi ani do zwiększenia horyzontów dziecka, ani do zrozumienia zasad działania nowoczesnych techniki informacyjnych, wręcz tylko może uczynić go do grania nałogowego, jakie stanowi coraz częstszym zjawiskiem.

O admin

Sprawdź także

Kilka faktów na motyw chelatacji

Chelatacja zdobywa w Polsce coraz popularniejsze skupisko zwolenników. Forma ta zwykle grana istnieje w działaniu …