Strona główna / Praca / Grywalizacja

Grywalizacja

Grywalizacja prawdopodobnie stanowić wykorzystana na czasie rekrutacji. Drinkiem z najważniejszych światowych potentatów na zbycie pozyskiwania nowych ludzi jest firma HAYS Recruiting Experts Worldwide. Marka w badaniu specjalistów prowadzi szeroko zakrojoną rekrutację przez social media. Jej nasz oddział ma spośród takich portali, jak Linkedin.com, Goldenline.pl czy Facebook. Ciekawym, innowacyjnym urządzeniem jest użycie przez firmę elementów grywalizacji przez stworzoną platformę Gamfi. Poprzez nią pracownicy są skłonność dokonania weryfikacji swoich dotychczasowych osiągnięć, mają również wkład w testach i bardzo tworzonych wyzwaniach i otrzymują dane o naszych rankingach. Celem gry wdrożonej przez Hays na stanie rekrutacji było nakłonienie 20-30 pracowników mających co chwila dwoma językami obcymi do zapisania się do aplikacji. Dzięki temu prawdopodobne było zaczerpnięcie z liczby kontaktów tych osób. Celem, który postawił sobie HAYS, było kupienie stosunków do 200 kobiet w przeciągu roku. 
Założono, że z obecnej grupy wyselekcjonowanych zostanie sześć osób, które otrzymają zajęcie w środowiskach outsourcingowych na Europę Zachodnią. Aplikacja była zgromadzić w sobie trzy rodzaje użytkowników: kandydatów na dane miejsce, promotorów (promujących aplikację) oraz rekruterów, których zagadnieniem było wyszukiwanie potencjalnych kandydatów. Założono, że najlepsi rekruterzy mają propozycję zajęcia w nazwie. Fabuła gry polegała na ostatnim, że gracze dodają się w agentów NASA, zaś ich przeznaczeniem jest szukanie kandydatów kandydatów do zamieszkania na zagrożonej skażeniem ziemi. W sztuce pojawiły się informacje ważne z drugimi zadaniami. Innym przykładem zastosowania grywalizacji w rekrutacji przez własną nazwę jest „Sztuka o bro” Kompanii Piwowarskiej. Celem atrakcji było przygotowanie interaktywnej postaci, udział i rozwiązywanie quizów oraz pokonywanie pojawiających się trudności. Warunkiem koniecznym, który potrzebował zostać osiągnięty przez gracza, stanowiła jego kreatywność, możliwość w postępowaniu tekstu pisanego oraz informacja dotyczą- ca funkcjonowania mediów społecznościowych. Najlepsi gracze zapraszani byli do wzięcia wkładu w punktach, po których usuwane były rozmowy kwalifikacyjne. Innym przykładem walki o pozycję była aplikacja UnileverGame, zastosowana przez firmę Unilever. Chętni do produkcji musieli wziąć start w mieszkającej dziewięć tygodni grze, w której realizowali projekty biznesowe bazujące na wielkich przeżyciach i pewnych problemach. Ciekawy pomysł został te wykorzystany przez nasz oddział Ikea: chętni do książki byliśmy postawiony cel − napisanie powiedzenia o pracę, zgodnie z jakim byliby oni najwłaściwszymi chętnymi do zajęcia danego stanowiska. 
Innym przypadkiem grywalizacji może być aplikacja zaproponowana przez koncern L’Oréal. Gra liczyła na stworzeniu, a wtedy wdrożeniu na plac innego produktu. Końcowy odcinek stanowiło rozwiązanie testu stosowanego przez koncern w rekrutacji nowych ludzi. W sukcesu pracowników pracownikach w biurze główny nacisk opiera się na ich efektywność. Przypadkiem może tutaj być zastosowanie przez przedsiębiorstwo ExactTarget aplikacji The Knowledge Guru. 
Rozwój człowieka oraz pozytywne przejście przez grę rozgrywa się dzięki jego poznaniu się z tematami szkoleniowymi, a potem rozwiązaniu testów potwierdzających zdobyte umiejętności. Pracownicy, którzy zajmowali najwyższe wyniki, dostawali nagrody. Dzięki zastosowaniu tego narzędzia umożliwione zostało szybsze osiągnięcie celu sprzedażowego, a dodatkowo koszt zatrudnienia ludzi był łatwo gorszy w zestawieniu z dotychczas stosowanymi narzędziami rozwoju zasobów pomocnych w form. Grywalizację ukierunkowaną na motywowanie pracowników wdrożyła firma Deloitte, która oferuje typom usługi obejmujące doradztwo gospodarcze i podatkowe, audyt, konsulting itd. Deloitte jest systemem współpracujących podmiotów gospodarczych o rozproszonej strukturze. Celem zarządzających przedsię- biorstwem było związanie poszczególnych grup w sam zespół. Zdecydowano się na zastosowanie elementów zabaw w handlu. 
W liczbom wprowadzono Yammera, czyli aplikację ułatwiającą wymianę świadomości i popularniejszy wstęp do plików i wiedz. Następnie wdrożono platformę grywalizacyjną, jakiej projektem było motywowanie pracowników (system nagród był zachęcić ludziach do współprace wiedzy). Wdrożono również platformę Who what where, na jakiej pracownicy różnili się danymi o odbytych spotkaniach, stażach, za co uzyskiwali nagrody specjalne. Nazwiska pracowników, którzy otrzymali wyróżnienie, udzielane były na podstawie Yammera, co czyniło dużą zachętę dla pracowników wszystkich etapów − potrafili się oni bowiem pochwalić swoją placówką w porządku i starymi osiągnięciami. Dzięki platformie udało się wykształcić w ludziach sprawę do przeciwstawiania się umiejętnością i poczuciem i poprawić komunikację pomiędzy pracownikami różnych szczebli (stała się ona daleko naturalna). 
Podobnym przykładem jest MyWorkCommunityLiveOps, którego priorytetem jest motywowanie telesprzedawców. Dzięki wprowadzonej grze udało się o 15% skrócić czas rozmów telefonicznych a o prawie 10% zwiększyć sprzedaż. Grywalizację stosuje Microsoft, jaki w planie Visual Studio zdecydował się na wprowadzenie systemu osiągnięć. Pracownik pracujący po godzinach, głównie w jakimkolwiek czasie, zostanie nagrodzony przez program przez danie mu odznaczenia.

O admin

Sprawdź także

Praca agenta jest idealną dla kobiet, które nie lubią nudy w pozycji.

Praca agenta jest optymalną dla pań, które nie lubią nudy w roli. Dla tych, którzy …