Home / Bez kategorii / Nieprawdy jurystyczne

Nieprawdy jurystyczne

prawo Mit systemu. Pochodzi z obecnej jednej co idea obowiązywania potrzeby zdefiniowania norm prawnych. Mówi się między drugimi w przekonaniu, że decyzja jest przygotowaną, uporządkowaną, logicznie zwięzłą całością, czyli, iż jest ono po prostu sposobem. Pojęcie systemu ma umożliwić nam oddzielenie dobra od nie-prawa. I czyli tak właściwie jest? Przecież, system prawna nie ma logicznego charakteru. Wiara w bycie takiego systemu wyrasta prosto z prawniczego mitu systemu, presuponującego właśnie, że zasada jest przygotowaną, logiczną całością. Prawo – system prawa – z wszą pewnością takich postaci nie posiada. Dał sobie spośród tego w końcu sprawę i Kelsen tracąc swoją ideę systemu statycznego. A lub posiada rację Hart, jak mówi że system prosta jest związkiem reguł starych i wtórnych. Czy nie jest więc ponad mit, będący wyrazem metafizycznej tęsknoty za prostotą i układem? Czy system prawa traktowany jako system już przetworzonych w roli wartości i list w ogóle istnieje? Lub mamy z ważnym dla procesu poznania prawnego i gry prawniczej pojęciem, czy ale z dodatkową niedefiniowalną ideą? Podobnie sprawę się ma z drugimi pytaniami dotyczącymi granic systemu prawa a jego zupełności. Wciąż pozostajemy w zakresie tego jedynego mitu. Stanie nam wiara, że choć taki idealny system prawa istnieje, oraz możliwość jego rekonstrukcji, jest nam dać poczucie pewności co do odpowiednia, wyznaczyć granice możliwej do spełnienia interpretacji. Idea systemu jest dać sformułowanie odpowiedniej definicji pojęcia prawa. Pewna podstawa jest badana jako prawna, bo należy do organizmu obowiązujących reguł, z dodatkowej zaś strony, pewna reguła obowiązuje tak dlatego, że chodzi do systemu norm prawnych. W moim odczuciu w dalszym czasu traktujemy tenże sam definicyjny problem, spośród obecnym jedynie, że przy pojęcia prosta i działania pojawia się trzecie pojęcie systemu prawa. Zawsze jednak cierpimy z sytuacją, że definiując któreś z tych słów musimy zawsze odwołać się do, co chwila jednego, z dwóch pozostałych. Z wszelką wyrazistością temat ten pojawił się szczególnie u Kelsena, który początkowo zdefiniował pojęcie prawa podając się pojęciem normy prawnej, widząc zaś, że wówczas nie wystarcza (nie rozwiązuje ani problemu obowiązywania normy uznanej uprzednio za prawną, ani kwestii odróżnienia normy prawnej od jakiejś innej części, która za prawna obecnie istnieć znaczna nie może) odwołał się do budowie systemu prawa, najpierw statycznego, a widząc niedostatki takiego podejścia, do budowie systemu dynamicznego. W obecny rada pojęcie prawa zostało zrelatywizowane do pojęcia systemu normatywnego. Ostatecznie idea obowiązywania prawa został „na chwilę” zastąpiony przez inny, a mianowicie mit systemu i pochodne wokół niego idee; normy największej i normy podstawowej.

Link sponosorowany: adwokat gliwice

About admin

Check Also

Reguły właściwego żywienia w trakcie ciąży

Warzywa oraz produkty dają ogromnej zawartości witaminy C i E, karotenoidów, folianów, flawonoidów, składników mineralnych, …