Strona główna / Bez kategorii / Szczęście ze związku intymnego oraz korzyści związane z relacją

Szczęście ze związku intymnego oraz korzyści związane z relacją

miłość Niewątpliwie zadowolenie z relacji intymnej dwojga gości jest zagadnieniem godnym szczególnej uwagi, gdyż warunkuje jakość życia całej przyszłej struktury rodzinnej. Zaangażowanie w udział stanowi tym przyjemniejsze, im wyższą przyjemność przynosi przebywanie w drodze. Badania par przedmałżeńskich pokazują, że wraz z upływem czasu jest przyjemność ze udziale i owoce i… koszty powiązane z pozostawaniem w relacji. W wstępnych fazach satysfakcja buduje się raczej na wynikach niż na kursach oraz w współczesnych fazach partnerzy silniej interesują się pozytywnymi niż negatywnymi wydarzeniami kojarzącymi się do informacji. Związane to jest z idealizacją partnera typową dla początkowych ciągów bliskich związków dwojga ludzi. Wraz z upływem czasu coraz ogromniejsze znaczenie traktowane jest zdarzeniom negatywnym, i co za tym chodzi, kosztom pochodzącym ze związku, a spośród tego toż początku koszty rosną wraz ze rozwojem zysków powiązanych z linią. W opisanych w tym stworzeniu badaniach zyski były pomysł na zadowolenie także z relacji małżeńskich, kiedy i niemałżeńskich, w stosunkach niemałżeńskich wpływ wyników był mocniejszy niż kosztów. W państwach koszty nie kształtowały zadowolenia z linii. Uzyskane zyski w rozmiarze wyznaczników zadowolenia ze związków niemałżeńskich są wspólne z wiedzą dysonansu poznawczego. Będące wydatki związane z braniem w drogi działają na wzrost zadowolenia ze związku, ponieważ wzmagają wysiłek partnerów konieczny do właściwego, satysfakcjonującego trwania w relacji, jaki z zmiany uzasadniany jest idealnymi zyskami pochodzącymi z informacji. Zyski wyznaczają zadowolenie znacznie szybko niż koszty, przygotowuje się więc, że partnerzy są zadowoleni z relacji tak długo, jak długo zyski przewyższają koszty – wtedy pokonywanie przeciwności jest siłą napędową związku. Koszty ważne są jedynie w przypadku związków niemałżeńskich, ale nie wpływają na zadowolenie z linii w układach małżeńskich. Uzyskane efekty są dobre z potocznym przekonaniem, że związki nieformalne długo zachowują element tzw. gonienia za króliczkiem. O partnera należy ciągle się starać, kupować go, podbijać, uwodzić, stosować rozmaite formy bycia atrakcyjnym. Dlatego obserwujemy wpływ kosztów w wyznaczaniu zadowolenia ze związków jedynie nieformalnych. Co ciekawe, większe wydatki połączone z zadowoleniem ze udziale nieformalnego (co mogłoby być konsekwencją teorii dysonansu poznawczego) nie odnoszą się z większym stopniem zadowolenia z informacji nieformalnej w zderzeniu z relacją małżeńską. Gdy szybko wcześniej zaznaczono, zadowolenie ze układu jest ogromniejsze w państwach w porównaniu ze związkami niemałżeńskimi. Podobnie psychologiczne zyski pochodzące z tkwienia w historii są wyższe u kobiet będących małżonka. Kojarząc się do nauk wymiany społecznej, w każdej relacji ciągła wymiana programów jest rozpatrywana jak wręczanie i zdobywanie nagród i kar. Małżeństwo, w związku do historii o charakterze niemałżeńskim, przygotowuje się mieć wyższym i bardziej szerokim wachlarzem nagród, pełniących funkcję wzmocnień pozytywnych. W szczególności przewaga małżeństwa odnosi się do zapłat wewnętrznych, powiązanych z wymianami społecznymi, ograniczającymi się do utrzymań partnera. Sam fakt istnienia w państwie wchodzi na rozwój poczucia bezpieczeństwa i odpowiada potrzebę przynależności do wyższej liczby osób, ponadto bycie żoną czy mężem wiąże się z akceptacją publiczną i pozytywną opinią ze strony otoczenia. Małżeństwo daje podstawę do budowania rodziny i dodaje prawdopodobieństwo jej wytrzymania. W relacjach o charakterze niemałżeńskim zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa umieszcza się mniejsze, partnerów łączy jedynie wzajemne przywiązanie, zaś nie zobowiązania społeczne czy prawne. W chwilach trudności, gdy pozytywne emocje słabną, a narastają napięcia, łatwiej jest zrezygnować z swego zobowiązania, w obliczu braku więzów innego rodzaju. W przypadku związków małżeńskich można opowiadać o wzajemnej zależności – opartej na bliskości i emocje, gdzie dobro każdego z partnerów zatrzymuje się ich wspólnym. Można powiedzieć, że jedno istnienie małżeństwa o wysokiej klasie jest dla partnerów nagradzające. Powyższe rozumowanie rodzi się prawdopodobne w świetle procentowej analizy odpowiedzi badanych na badanie diagnozujące zadowolenie ze udziale. 77,8% badanych w stosunkach małżeńskich określiło, iż jest znacznie dumna ze naszego związku, w zestawieniu z 29% badanych przebywających w stosunkach niemałżeńskich. Z przeciwnej części aż 32,3% osób w prywatnych związkach twierdziło, iż są bardzo niezadowolone czy raczej niezadowolone z ważnej relacji, w przyrównaniu do 11,1% badanych tkwiących w kontaktach małżeńskich. Wyższe zadowolenie z bajek o charakterze małżeńskim nie musi przecież wynikać właśnie z faktu zawarcia formalnego związku. Prawdopodobne powtarza się, że mężczyzny określający się na trasy małżeńskie wyżej oceniają swoje dziedziny robienia i trzymania pozytywnych związków interpersonalnych, są w tym poziomie bardzo pozytywnych doświadczeń niż kobiety niechętne do zawierania formalnych związków, i z tych warunków są skłonne sformalizować relację. Tak dlatego sam fakt zawarcia małżeństwa, jak także większe zadowolenie z informacji u osób stojących w państwie może istnieć pochodną innej ukrytej, nie badanej w ostatnim celu zmiennej. Celowe sprzedaje się dołączenie pomiaru stylów przywiązania osób leżących w obu typach związków. Bezpieczny styl przywiązania miesza się z przekonaniem, że dostawca będzie nadal dostarczał miłości oraz wsparcia. Samego siebie jednostka określająca się bezpiecznym stylem przywiązania spostrzega jako kobietę dobrą i pomocną w postaciach wymagających udzielania wsparcia partnerowi. Żyć umie ten system przywiązania częściej charakteryzuje osoby popadające w układach małżeńskich, które tak więc są skłonne mieć związki sformalizowane. Uwzględniając staż trwania obu typów związków badanych osób (stanowiących w układach małżeńskich i niemałżeńskich) – ponad 3 lata – można domniemywać, że przeważająca część badanych osób pozostawała w historiach kompletnych (obecność wszystkich trzech składników miłości: zaangażowania, emocji i intymności) bądź bliskich (obecność zaangażowania i intymności). Świadczy o tym również fakt, że większość pytanych była zadowolona ze naszej historii. Na obecnych krokach relacji ludzie rzadko podejmują uchwałę o małżeństwie, w perspektywie celowe rodzi się więc dobranie badanych siedzących w części zakochania lub romantycznych początków. Najważniejsze ograniczenie badania wiąże się do braku uwzględnienia płci jako zmiennej wchodzącej na szczęście z historii oraz psychologiczne owoce a koszty połączone z przebywaniem w klubie. Jak wiadomo, mężczyźni mniej chętnie niż kobiety decydują się na małżeństwo, później w zderzeniu z kobietami wstępują w ruch małżeński, w poszukiwaniach częściej aniżeli osoby ukrywają fakt trwania w chłodnym związku. Z kolejnej części przeciętny samotny mężczyzna gorzej znosi brak związku niż średnia samotna kobieta. Zasadne to ujawnia się zawarcie w perspektywie czynnika płci w poszukiwaniach zadowolenia ze związku intymnego oraz psychologicznych przychodów a wydatków związanych z mieszkaniem w drodze.

Link sponsorowany: tabletki na potencję u mężczyzny

O admin

Sprawdź także

Kilka faktów na motyw chelatacji

Chelatacja zdobywa w Polsce coraz popularniejsze skupisko zwolenników. Forma ta zwykle grana istnieje w działaniu …