Strona główna / Dom i ogród / W którym miejscu umieszczać ogrodzenie?

W którym miejscu umieszczać ogrodzenie?

Reklama: Bramy garażowe Bydgoszcz

Z ściany sąsiada. Najciekawszym podejściem jest umieszczenie płotu oczywiście w istot granicy działek. Jeżeli chociaż nie dojdziemy do zrozumienia z sąsiadem w myśli budowy ogrodzenia także nie będzie wówczas inwestycja wspólna, to chodzi je naprawdę usytuować, żebym nie przekraczało granicy nieruchomości chodzącej do inwestora. Unikniemy wtedy konfliktów i oskarżeń o naruszenie granic działki.

Od ulicy. Ogrodzenie nie może przekraczać linii rozgraniczających ulicy. Jeżeli plan miejscowy przewiduje poszerzenie drogi, trzeba będzie odsunąć ograniczenie w głąb działki i pozostawić poza nim miejscu gruntu przewidziany na jezdnię.

W wypadku działek położonych wzdłuż skrzyżowania dróg potrafi się okazać, że ogrodzenie musi być ścięty narożnik. Jeśli bowiem po otrzymaniu zgłoszenia o zamiarze budowy ogrodzenia starosta trafi do sądu, iż jego dzieło w możliwościach działki ograniczy widoczność użytkownikom dróg, zaś tym jednym spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa, może w podróży decyzji wyrazić sprzeciw i zobowiązać inwestora do pobrania dania na budowę ogrodzenia z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.

W razie wątpliwości co do wzrostu granic działki należy zlecić geodecie wznowienie znaków granicznych (czyli odnalezienie i zaznaczenie ich w dziale), a jeśli to się okaże niemożliwe – należy przeprowadzić administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe. Że mamy wątpliwości co do czasu linii rozgraniczającej żyjącej lub chcianej ulicy (że się ona nie pokrywać z granicą własności), to więcej powinniśmy zatrudnić geodetę do jej wytyczenia. Nie liczy co prawda takiego obowiązku, ale pozwala to zapobiec ewentualnych kosztów w przypadku konieczności przestawienia ogrodzenia.

O admin