Strona główna / Bez kategorii / Wpływ mass mediów na spotęgowanie wrogości u dzieci

Wpływ mass mediów na spotęgowanie wrogości u dzieci

gry komputerowe Kłopot agresji wśród dzieci i młodzieży kierowany jest w nowych latach bardzo często, dlatego że staje się on sporym problemem tego społeczeństwa. Dziecko zarabiające w społeczeństwie nastawionym na konsumpcyjne zamiłowanie bycia dóbr materialnych również w świecie fantazji i umiejętności utożsamiając się z bohaterami filmów, często czuje się a stanowi osamotnione. Ponadto obserwując dorosłych i rówieśników często zajmuje od nich niskie zachowania, jak i ulega negatywnym oddziaływaniom środków masowego przekazu. Dziecko często obowiązuje w wyścigi z rówieśnikami oraz trzyma się agresywnie w związku do dużych lub rówieśników. Agresja określana jest zwykle jako umyślne, zamierzone życie biorące na punktu wyrządzenie krzywdy innemu człowiekowi, zadanie mu bólu, odbieranie mu jednego dobra. Terminu „agresja” wykorzystuje się do opisu bardzo bogatych zachowań. Dziecko uważane za agresywne to takie, które powoduje sprzeczki, wyzywa, szturcha, uderza, kopie, dręczy inne dzieci, grozi im oraz tyranizuje otoczenie. Na takie postępowanie dziecka na że ogromny nacisk jest najbliższe otoczenie, zachowanie rodziców, dorosłych i rówieśników, wśród których stoi, a i w coraz szybszym stopniu środki masowego przekazu. Współczesny człowiek nie wyobraża sobie mieszkania bez telewizji. Telewizor w wielu domach bronił się „domownikiem”, który zajmuje sporo do powiedzenia, a kontakty z członkami rodziny zmniejszają się do relacji domownicy – telewizor. Przeciętne dziecko spędza więcej momentu na badaniu telewizji niż na wolnej własnej działalności, z elementem snu, a ilość przemocy prowadzonej w telewizji jest poważna. Eksperci twierdzą, że dzieci, obserwując filmowego modela prezentującego agresję, mogą nauczyć się różnych jakości sił i że potrafią być pobudzane do ich przejawiania. Filmy, komiksy i animacje pokazywane w telewizji, wpływają specjalnie na grupę emocjonalną dziecka z pomijając inteligencję, co może tworzyć obawy o jego rozwój intelektualny, rezultaty czytania i wykonywania, kiedy i zawierania się. Komiks i film operują obrazem, jakie nie rozwijają także nie pracują w dziecku chęci wypowiedzi, dialogu. Pod wpływem obrazów nie toczy się umiejętność abstrahowania, natomiast stanowi ona niezbędna do dobrego używania języka myślenia. Dodatkowo język komiksów i obrazów jest językiem prostym, uproszczonym, nie stroniącym od wulgaryzmów. Taki język niestety nie zapewne żyć projektem dla rozwijającego się dziecka. Nasuwa się refleksja, dlaczego negatywna kultura wypiera dobrą, a przemoc, erotyka i kłamstwo panują nad najważniejszymi wartościami. Literatura na materiał wpływu telewizyjnych obrazów przemocy dowodzi, iż oglądanie ich odczuwa konkretny wpływ na wzrost agresywności u niemowlęta i młodzieży. Świadczy to uważane zjawisko znieczulenia. Zanika w młodym człowieku wrażliwość na krzywdę drugiej osoby, następuje zobojętnienie. Z okresem sceny wymagają istnieć coraz dużo drastyczne, żeby wywołać reakcję. Japońskie kreskówki przedstawiają postawy zachowań agresywnych, które są wzorcami w budowaniu agresywności najmłodszego pokolenia. Filmy obecne są pełne agresji słownej i finansowej, która zachwyca bezkrytyczne dziecko. Wśród obrazów agresji występują najczęściej bohaterowie, którzy walczą wykorzystując wschodnie sztuki walki. Niezwykle często okazują gniew, brak cierpliwości i poznania. Może zatem uczynić wrażenie, zwłaszcza u młodych widzów, że wściekłość i korzystanie po przemoc jest pięknie normalnym. Pozwala przy tym załatwiać sprawy według naszego pomysłu, w jakim nie jest stanowiska na uczucia, sentymenty i wliczanie się z racjami oraz dobrem nowego człowieka. Kompromis bowiem, to część ludzi „słabych”. Postacie przebywające w filmach i przekazania nie są wyraziste, nie porządkują świata dziecka, lecz wprowadzają weń zamęt. Bardzo często bohaterowie pozytywni utrzymują się wobec siebie agresywnie, co zwraca do błędnych wniosków, stwarza fałszywy obraz rzeczywistości. Relacje między żyjącymi w świecie natomiast w człowieku pierwiastkami ciekawa a słaba ulegają zachwianiu, zachowuje się nie tylko fałszywy, jednak bardzo poważny obraz rzeczywistości, który składa życie, bywa później przez dzieci i młodzież powielany.

O admin

Sprawdź także

Kilka faktów na motyw chelatacji

Chelatacja zdobywa w Polsce coraz popularniejsze skupisko zwolenników. Forma ta zwykle grana istnieje w działaniu …