Strona główna / Bez kategorii / Wpływ wody na zdrowie

Wpływ wody na zdrowie

woda Woda w układzie następuje łącznie z elektrolitami. Jej niedobór lub nadmiar powoduje zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i połączone z tym zmiany objętości przestrzeni wodnych pozycja– i wewnątrzkomórkowych i ciśnienia osmotycznego. Dla zachowania homeostazy wodno-elektrolitowej organizmu wydalanie wody i elektrolitów musi być równe poprzez dobre ich spożycie. Gdyby właśnie nie jest, przychodzi do wymian składu płynu pozakomórkowego, powodujących zmianę jego objętości i osmolalności. Więc z zmianie działa na objętość płynu wewnątrzkomórkowego i ciśnienie osmotyczne w komórce. Ponieważ sód jest najważniejszym kationem przebywającym w płynie pozakomórkowym, to zmiany jego stężenia decydują o zaburzeniach gospodarki wodnoelektrolitowej. Sód wraz z prowadzącymi mu anionami tworzą większość osmotycznie aktywnych substancji surowicy, ważnych w ogromnej mierze o cechu wody pomiędzy przestrzenią pozycja– i śródkomórkową. Prawidłowe stężenie jonów sodu w surowicy waha się od 136 do 145 mmol/l. Jony Na+ stanowią dominującą część zawartych w surowicy składników mineralnych. Zawartość sodu w surowicy jako zbyt małą wybiera się, jeśli jego stężenie wynosi poniżej 135 mmol/l, jednak pewne objawy występują tylko przy wartościach gorszych od 130 mmol/l. Zbyt niska zawartość sodu w surowicy, szczególnie poniżej 120 mmol/l, niesie wiele niebezpiecznych dla zachowania zdrowia objawów. Mogą wystąpić wówczas bóle głowy, nudności, brak łaknienia i zaburzenia orientacji. Hiponatremii niższej niż 110 mmol/l mogą prowadzić drgawki i śpiączka. Kiedy niedoborowi sodu towarzyszy niedobór wody, jednak relatywnie niższy, podchodzi do odwodnienia hipotonicznego. Wraz ze spadkiem stężenia jonów Na+ w osoczu zmniejsza się jego osmolalność, i woda z dziedzin pozakomórkowej przechodzi do pomieszczenia komórki. Przy wielkiej podaży wody niezawierającej elektrolitów również ogranicza się stężenie jonów Na+ w osoczu. Skutkuje zatem do przewodnienia hipotonicznego, inaczej zwanego zatruciem wodnym, które wyróżnia się wzrostem przestrzeni wodnej pozakomórkowej. Za wysoka zawartość sodu w surowicy (hipernatremia) jest znaczenie, gdy jego stężenie wzrasta powyżej 145 mmol/l. Etap ten, mający i zagrożenie dla zdrowia, sprowadza się rzadziej aniżeli hiponatremia. Stężenie sodu przekraczające 160 mmol/l zapewne być otwartą przyczyną zgonu. Przy niedostatecznym spożyciu bądź nadmiernej utracie wody przystępuje do odwodnienia hipertonicznego. Wzrasta wówczas stężenie jonów Na+ w osoczu a jego osmolalność. Towarzyszy to do zmniejszenia objętości płynu pozycja– i wewnątrzkomórkowego. Stężenie jonów sodowych w osoczu wzrasta i przy nadmiernej podaży płynów hipertonicznych. Jest wówczas przewodnienie hipertoniczne, przejawiające się wzrostem osmolalności i objętości płynu pozakomórkowego oraz ograniczeniem objętości płynu wewnątrzkomórkowego. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej mogą występować i przy odpowiednim stężeniu sodu w surowicy. Na wynik utraty płynów o osmolalności odpowiedniej dla płynu pozakomórkowego występuje odwodnienie izotoniczne, charakteryzujące się zmniejszeniem objętości płynu pozakomórkowego przy niezmienionej objętości płynu wewnątrzkomórkowego. W końca niektórych stanów chorobowych, takich jak przewlekła niewydolność krążenia, marskość wątroby lub przewlekła choroba kłębuszków nerkowych, które często godzą się z zaburzeniami wydalania wody i sodu, może trafić do przewodnienia izotonicznego wyróżniającego się wzrostem przestrzeni wodnej pozakomórkowej. Do utraty sporych dawce
wody, przede wszystkim w rezultacie zwiększonego pocenia się, może dojść podczas siedzenia w dużych temperaturach a przy wielkim wysiłku fizycznym. Powoduje więc do wymian zawartości wody oraz stężenia elektrolitów w płynie za– i zewnątrzkomórkowym. Kiedy organizm traci wodę, na wstępu sprowadza się objętość płynu zewnątrzkomórkowego, a potem wszystkich płynów ustrojowych. Jednocześnie żyje ich ciśnienie osmotyczne. Utrata dużych sum wody niekorzystnie wpływa na czas procesów przemiany myśli i komunikację cieplną ustroju.

O admin

Sprawdź także

Kilka faktów na motyw chelatacji

Chelatacja zdobywa w Polsce coraz popularniejsze skupisko zwolenników. Forma ta zwykle grana istnieje w działaniu …