Strona główna / psychologia / Wspominając o uzależnieniu z komputera wznosi się kwestię jego podobieństw do indywidualnych sposobów uzależnień, do innych nałogów.

Wspominając o uzależnieniu z komputera wznosi się kwestię jego podobieństw do indywidualnych sposobów uzależnień, do innych nałogów.

Reklama: Poradnia psychologiczna Toruń

Świadcząc o uzależnieniu od komputera zbiera się rzecz jego podobieństw do własnych rodzajów uzależnień, do kolejnych nałogów.

Utrzymuje się, iż uzależnienie to chodzi też do uzależnienia nikotynowego czy alkoholowego, jest całe do „pracoholizmu” Podobieństwa tego sposobie rzeczywiście istnieją, naprawdę w sferze obserwowalnych zachowań, jak również – niejednokrotnie – na okresie neurofizjologicznym. Jednak wszystkie wymienione uzależnienia są i indywidualną specyfikę, i pod jakimiś powodami są one dość nowymi aktywnościami, w których przebiegu grają rolę zjawiska psychologiczne charakterystyczne dla każdego z nich. Uzależnienie z sztuk jest uzależnieniem szczególnym, niezależnym od każdych innych. O ile, na przykład, narkomania buduje się przede wszystkim na swej modyfikacji przemian biochemicznych w układzie, co zapewnia duże efekty na stanie wrażliwości sensorycznej, samopoczucia, nastroju, o tyle w sukcesie „cyberholizmu” podchodzi do manipulacji na poziomie umysłowym, na okresie znaczeń. Gra internetowa nie dostarcza środków chemicznych, bezpośrednio daje obrazy, dźwięki i zasady, które łączą wewnętrzny świat znaczeń. Dlatego niejako bezpośrednio przekształca osobowość, oraz nie pośrednio, poprzez wykonywanie przez uzależnionego takiego zaś nie własnego sposobie bycia, gdy bierze toż pomieszczenie w narkomanii (chociaż są i podobieństwa, kiedy na wzór to, że a w narkomanii a w cyberholizmie, problemy tworzą się ponadto w końcu zamknięcia się z normalnego życia, braku odpowiedniego procesu szacowania się). 

Problemem, który mówi nałogowo grających młodych panów nie jest to jedynie „uzależnienie”, powodujące opóźnienia w nauce czy brak pełniejszego kontaktu z grupą. Problemem tymże nie jest oraz po prostu „wzrost agresywności”. Problem nałogowego grania sięga znacznie głębiej. Działanie może wywoływać, że problemy psychologiczne młodego pracownika nie wyrażają się wyraźnie i nie są ani przez niego, ani przez jego otoczenie rozwiązywane. Zamiast tego są niejako uśpione i ukryte. Tym jednym zahamowany trzyma jego wzrost emocjonalny w ogóle. To z kolei może robić do stworzenia zaburzonej struktury osobowości, do zaburzeń osobowości. Schemat, w jakim szkody wynikłe z uzależnienia z gier przedstawiamy sobie w obecny technika, iż osoba w obsesyjny sposób skupia się na dowolnej nieproduktywnej aktywności, oraz wzrasta u niej poziom agresji, jest uproszczony.

Zaczyna on, że owa jednostka istnieje w treści normalnie rozwiniętym człowiekiem, który niejako „dodatkowo” jest zwiększoną agresywność natomiast nie potrafi obejść się bez pewnej aktywności. Jednak tak rozumiane uzależnienie nie jest kluczowym problemem, z jakim przechodzimy do tworzenia w przypadku młodych ludzi nałogowo bawiących się grami komputerowymi. Tym faktem często są już zaburzenia, w charakterze zaburzeń osobowości. Toczyli się oni bowiem w ciągu ucieczki od świata zewnętrznego, świata dobrych drogi i zaangażowań. Odnaleźli świat gier, podobnie jak neurotyk i zaniedbywane dziecko odnajdują świat fantazji. I zagłębili się w nim. Ta dziedzina umiejętności i pozornych żyć miała pierwotnie uznać im na poradzenie sobie z niedostosowaniem, brakiem poczucia swej wartości z pomieszaniem tożsamości. Stawała się jednak studnią bez dna, w jakiej utopili swój naturalny rozwój.

O admin

Sprawdź także

Przez temat Dlaczego ludzie przyjmują się istnieć w terapii rozumiem uważanie tego, dlaczego człowiek, kto już rozpoczął terapię

Reklama: Poradnia psychologiczna Toruń Przez temat Dlaczego ludzie planują się funkcjonowań w terapii rozumiem sprawdzanie …