Strona główna / Bez kategorii / Wybrane zwroty z zakresu księgowości

Wybrane zwroty z zakresu księgowości

ksiegowosc Etyka w sprawozdawczości finansowej. Wzorce postępowania to wartości postępowania przedkładające służbę wyższemu dobru ponad troskę o swój interes (porównaj z sklep to biznes). Używanie się do takich reguł niewątpliwie potrzeba czasem rzeczywistych poświęceń. Są dwa zasadnicze powody, dla których księgowi powinni zachowywać wysokie standardy etyczne. Po pierwsze, ponieważ ich poleceniem jest bezstronny pomiar sytuacji gospodarczej (tj. pomiar inny i liczący obiektywny punkt odniesienia), muszą zapewnić użytkownikom sprawozdań finansowych informacje, które będą kompetentne i prawe. Ponieważ informacje księgowe obraca się dla celów podejmowania postanowień finansowych, brak w rozmiarze może korzystać negatywne konsekwencje. W postaciach krańcowych jest nawet możliwość celowego zniekształcenia rzeczywistości finansowej. Przykładowo, specjalne zawyżenie zysków księgowych idzie do nieuzasadnionego zawyżenia wartości akcji (jeżeli pominiemy tzw. dobrą formę hipotezy rynku zyskownego, razem z którą rynek nie da się oszukać w taki zabieg). Podstawową zasadą chodzenia w rachunkowości jest zwyczajnie sumienne przestrzeganie ustalonych reguł. Nie stanowi zatem końcu standard etyczny, co właściwie zwykła uczciwość. Po kolejne natomiast ważniejsze, przestrzeganie wysokich standardów etyki bierze na końca zapewnienie rzetelnej prezentacji, ze specjalnym uwzględnieniem potrzeb klientów sprawozdań finansowych, a zwłaszcza problemu asymetrii informacji (tj. faktu, że pani z zewnątrz nie mogą wiedzieć o łącznym, co dzieje się wewnątrz firmy). Te piękne standardy etyki dotyczą szczególnie biegłych rewidentów, którzy jako ludzie organizacji zawodowej zrzeszającej biegłych rewidentów służą interesowi publicznemu. Rynki finansowe mają osoba, że sprawozdawczość finansowa umożliwia pewną dowolność w obszarze oszacowań księgowych i ujawnień, co sprawia miejsce dla „kombinacji” w prezentacji wyników. Rynki te polecają sobie jeszcze przygodę z tego, że konflikt w stosunkach agencyjnych (tj. różnica członków zarządu i akcjonariuszy) może prowokować zarząd do przedstawienia się w łatwiejszym świetle dzięki upiększaniu wyników. Całe te uwarunkowania sprawiają, że dobry rewident musi spełniać rolę neutralnego eksperta, uprawnionego do egzekwowania uczciwej i pewnej sprawozdawczości. Względy praktyczne wymagają jednak, by to rząd był ważny za sporządzenie sprawozdania finansowego. Ponadto, ponieważ rynek nagradza niższe ryzyko księgowe mniejszym kosztem kapitału (a tymże tymże wyższą ceną akcji), spółki są określony wpływ do pewnego prowadzenia sprawozdawczości. Jaką osobę musi więc odgrywać biegły rewident? Przede wszystkim ma on spełniać funkcję nadzorującą (tj. zapewniać niezależną opinię specjalisty także dzięki naszej karier monitorującej zachęcać do odpowiedniej sprawozdawczości). Może natomiast wystąpić konieczność bardziej proaktywnego podejścia do ochrony akcjonariuszy, niejednokrotnie poprzez walkę o ich problemy. Nazywa to wykorzystanie sankcji odmowy wydania opinii bez zabezpieczeń w sukcesie najmniejszego uchybienia rzetelności. Szczególnym sprawdzianem dla biegłego rewidenta jest rzecz sporna, w jakiej zarząd oddziałuje na niego nacisk do pojechania na ustępstwa (łatwo jest stanowić „dobrym”, kiedy nie wymaga więc poświęceń). Słabym celem w wypełnianiu obowiązków powierniczych w stosunku do akcjonariuszy są relacje biegłego rewidenta z rządem. Mimo formalnego wybierania przez akcjonariuszy, biegłemu rewidentowi że jest całkiem zdystansować się od zarządu, który jest stroną będącą celem dokonywanej kontroli. Jest cały arsenał rozwiązań mających ograniczyć tę dolegliwość: solidne standardy rachunkowości i rewizji finansowej, partnerzy w radzie nadzorczej, dobre pracy w obszarze nadzoru właścicielskiego, niezależność biegłego rewidenta, a i konieczność ochrony dobrej firmy w sferze. Ponieważ jednak niemoralny zarząd może wpływać presję na dobrych biegłych rewidentów, konieczna jest ważna podstawa w perspektywy wysokich standardów etycznych poszczególnych księgowych.

Link sponsorowany: Usługi księgowe Częstochowa

O admin

Sprawdź także

Kilka faktów na motyw chelatacji

Chelatacja zdobywa w Polsce coraz popularniejsze skupisko zwolenników. Forma ta zwykle grana istnieje w działaniu …