Strona główna / zwierzęta / Zgodnie z Ustawą o jakości lokali miernikiem bycia właściciela lokalu – w dochodach jak również kosztach wspólnoty jest jego start w nieruchomości wspólnej – określony wpisem w książce wieczystej.

Zgodnie z Ustawą o jakości lokali miernikiem bycia właściciela lokalu – w dochodach jak również kosztach wspólnoty jest jego start w nieruchomości wspólnej – określony wpisem w książce wieczystej.

Reklama: nowe mieszkania na sprzedaż Bydgoszcz

Zgodnie z Ustawą o własności lokali miernikiem partycypowania właściciela lokalu – w wpływach jak i kosztach grupy jest jego udział w nieruchomości wspólnej – określony tekstem w księdze wieczystej. Uchwałą właścicieli lokali, może ustalić zwiększenie obciążenia z urzędu opłat eksploatacyjnych, wyłącznie dla właścicieli lokali użytkowych, jeżeli tłumaczy to zabieg mienia z obecnych lokali.

Potwierdzeniem powyżej tezy jest wyrok Sądu Największego z dnia 20 czerwca 1997 r., sygn. II CKN 226/97, na który organizują się osoby próbujące zróżnicować koszty winny rozwiązanie niż co do wysokości udziału. Jednak w sądzie tym sąd kierował się odpowiednio do stawek dla lokali użytkowych. 

Co ze zróżnicowaniem opłat?

Należy zwrócić uwagę, iż te przepisy nie dają wspólnocie prawa do zróżnicowania poszczególnych części udziału właściciela. Zawsze informuję, że zróżnicowanie opłat dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych nie jest rozwiązaniem wspólnym z ważnym prawem. Wybiegając w perspektywa, takie rozumowanie doprowadziłoby do chaosu – właściciele z parteru i pierwszego piętra nie będą zależeli być w kosztach utrzymania windy, zaś właściciele ostatnich pięter do nieobciążania ich kosztami malowania wszystkich niższych kondygnacji (poza wejściem i prostym piętrem) uzasadniając, że z nich nie korzystają. Takie zachowanie jest sprzeczne z ideą wspólnoty.

Istotne

Jeśli we jedności są tylko lokale mieszkalne (w tym garaże), nie powinno się różnicować wydatków na życie nieruchomości wspólnej. Właściciel ponosi koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, dlaczego to jego udział tworzy być podzielony w relacje od charakteru poszczególnych strony jego domu? Dlaczego właściciel mający miejsce garażowe ma ponosić takie same koszty z urzędu utrzymania nieruchomości wspólnej (proszę nie mylić z kosztami utrzymania hali garażowej) jak właściciel takiego tegoż mieszkania, który takiego miejsca nie posiada?

Niestety wielu zarządców w Olsztynie, aby nie odstraszyć wspólnoty kosztami (z tytułu posiadania lokalu garażowego) wprowadza zasady niezgodne z ważnym prawem. Takie podejście wprowadza mieszkańców w błąd dodatkowo nie są oni w kształcie zrozumieć, dlaczego z tytułu zajęcia w hali garażowej w pewnej wspólnocie ponoszą tylko samą opłatę, zaś we relacjach zarządzanych przeze mnie aż dwie.

Jednakże wspólnota mieszkaniowa sama stanowi podstawa w budowie uchwał. Jako zarządca, nie mogę odrzucić tego słuszna i podjęcia decyzji, która obciąży współwłaścicieli lokali wkładami w proporcach wyznaczonych przez wspólnotę. Stanowi ostatnie natomiast uchwała, jaka nie jest właściwa z prawym prawem o czym za każdym razem informuję. Dlatego, w przypadku jej zaskarżenia, wspólnota musi liczyć się z rozwiązaniem takiej decyzji przez Sąd.

O admin

Sprawdź także

Odpowiednie żywienie psa stanowi szczególnie ważne. Błędy żywieniowe odbijają się nie właśnie na urodzie, a przede wszystkim są zagrożeniem dla zdrowia. Jedzenie dla psów winno być urozmaicone, czyste i bogate.

Odpowiednie żywienie psa jest daleko ważne. Błędy żywieniowe zabierają się nie tylko na urodzie, ale …